IntegrasjonsPartner / Kundehistorier
Timik Medical

Timik Medical

Automatisert logistikk i hele Norden med Visma.net og eSENTRAL Cloud
Med administrasjon og lokale varelagre spredt over landegrensene, samt ett felles 3.parts lagerhotell, var Timik Medical avhengig av fleksible IT-løsninger som forenkler finans- og logistikkfunksjonen i bedriften. Automatisering og skybasert drift var viktige krav til en ny løsning. 

Valget falt på Visma.net ERP levert av Office Center og eSENTRAL Cloud fra IntegrasjonsPartner. 

eSENTRAL Cloud automatiserer all flyt av salg, innkjøp og fakturering mellom klientene i Visma.net. I tillegg håndterer den skybaserte integrasjonsmotoren alle prosesser knyttet til vareleveranser, innkjøp og varemottak mot 3.parts logistikklager og automatisert fakturering mot kundene.


"Salgsordre og innkjøp registreres kun én gang. Deretter håndterer IntegrasjonsPartners løsning det aller meste av logistikken og faktureringen i Visma.net – helt automatisk! Automatiseringen av de interne prosessene har gjort oss mer effektive. Vi er nå rigget for større volumer, uten at vi må øke antall ansatte i administrasjonen."


Jan Johannsen, Økonomi- og administrasjonsdirektør i Timik Medical

Løsningen:
Integrasjonsløsninger for Visma.net i nettskyen
  • Automatisering av salgsordre og fakturering
  • Automatisering av innkjøp og varemottak 
  • Kontroller, validering og avviksvarsling
  • Automatisert ordreflyt mot 3.parts lagerhotell 
  • Automatisert varemottak
Timik Medical:
Timik Medical er et nordisk medisinteknisk selskap med lokasjoner i Sverige, Finland, Danmark og Norge. Selskapet har et sterkt renommé som leverandør av medisinteknisk utstyr innenfor diagnostikk, idrettsmedisin og rehabilitering til offentlig og privat næringsliv.
Del artikkelen med andre...