IntegrasjonsPartner / Kundehistorier

Interflora Norge SA

Webportal med automatisert medlemsavregning
I Interflora Norges nye medlemsportal kjøres automatisk avregning for mer enn 400 kjedebutikker hver måned. Avregningsgrunnlaget hentes fra formidlingssystemet. Et stort regelverk i portalen sørger for at en kompleks avregningsprosess er 100 % automatisert. I portalen er fakturagrunnlag og en rekke detaljerte bilag og rapporter klare umiddelbart etter månedsslutt. Alle medlemmene har i tillegg full oversikt over leverandørbonus, nøkkeltall for benchmarking m.m.

Webportalen er integrert med kjedens formidlings-, CRM- og fakturasystem.


"Vi ønsket en fornyelse og oppdatering av et gammelt system, og var ikke i tvil om at IntegrasjonsPartner skulle gjøre jobben sammen med oss. IntegrasjonsPartner forstår våre behov og de komplekse utfordringene i vår kjededrift.

Samarbeidet er tett, konstruktivt og problemfritt. De er løsningsorienterte og er en god sparringspartner for Interflora Norge."

Ann-Mari Bærvahr, Interflora Norge SA


Løsningen:
  • Portal for kjedekontor og over 400 butikker
  • Automatisert månedsavregning
  • Automatisk fakturering og rapportering
  • Integrasjon med kjedens sentrale systemer
  • EHF-fakturaløsning


Interflora-Norge SA:
Verdens største og eldste blomsterorganisasjon.
Over 55.000 blomsterbutikker i ca. 140 land leverer ca. 32 mill. blomsterhilsener hvert år. 
Ca 400 butikker i Norge.
Interflora er eiet av medlemmene slik at butikkene selv bestemmer hvordan kjeden skal drives.
Del artikkelen med andre...