IntegrasjonsPartner / Løsninger / EDI - bransjeløsninger
EDI - elektronisk handel B2B

Når kunde og leverandør overlater prosessen med utveksling av ordre, ordrebekreftelser, pakksedler o.l. til datasystemene gjennom integrasjoner, omtales dette som EDI - eller "Electronic Document Interchange".

Typisk for EDI er at prosessene er veldig bransjeorientert og at datasystemene til kunde og leverandør "snakker ulike språk".
Det er dette vi i IntegrasjonsPartner er eksperter på - integrasjon og datakonvertering.

Bransjer og formater

IntegrasjonsPartner har mer enn 15 års erfaring med EDI-løsninger i Norge, Sverige og Danmark. Gjennom å ha levert programvareløsninger til over 500 bedrifter, har vi tilegnet oss mye kunnskap som våre kunder nyter godt av.  

Vi vet at det dreier seg om langt mer enn å kunne sende EDIFACT, XML eller flate filer! 

Integrasjonsprogramvaren og EDI-tolken eSENTRAL er utviklet spesielt for å håndtere EDI-utfordringene i en bedrift. Avanserte integrasjons- og konverteringskomponenter er selvsagt avgjørende, men for bedriften er eSENTRAL et viktig verktøy for overvåking, kontroller og behandling av avvik.

Hos oss finner du både kunnskap om og programvare tilpasset en rekke bransjer. Dette er et lite utvalg av de bransjene vi jobber med:  
Dagligvare, Servicehandel, Trelast og byggevare, Sport, VVS, Elektro, Elektronikk, Hotell og restaurant, Møbel, Bil

Vi har flere bransjer på referanselisten så vi oppfordrer deg til å ta kontakt om du er på jakt etter en EDI- og integrasjonspartner.

Spesialister på Visma, men gode på mer

Vi har jobbet med integrasjonsløsninger for Visma økonomisystemer siden slutten av 90-tallet. Våre programvareløsninger er derfor svært godt tilpasset Visma Business og Visma Global som er de mest sentrale forretningssystemene i Visma-familen pr i dag.

Hos noen av våre aller største kunder står imidlertid andre systemer sentralt. Blant annet SAP, Microsoft Dynamics, Multicase og Movex.