IntegrasjonsPartner / Løsninger / Elektronisk faktura
eFaktura, elektronisk faktura, EDI-faktura...?

Det finnes mange former for elektronisk faktura, og en rekke navn og begrep som kanskje forvirrer mer enn de forklarer. Vi har løsninger for elektronisk faktura både til private, bedrifter og offentlige virksomheter.

I tillegg har vi kunnskap om formatene, aktørene, mulighetene og utfordringene. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.

Elektronisk faktura mellom bedrifter

Elektronisk faktura mellom bedrifter har eksistert i flere tiår, og er vel mest kjent som EDI-faktura. EDI-faktura har tradisjonelt vært bransjeorientert og basert på EDIFACT. I de senere årene har det norske XML-formatet e2b bredt om seg og bankene og meldingsformidlerne i Norge tilbyr en mer bransjeuavhengige fakturaformidling. Våre integrasjonsløsninger støtter alle variantene.

EHF-faktura og aksesspunkt

EHF-faktura er det nærmeste man kommer et standardisert fakturaformat i Norge. EHF-faktura benyttes av mange tusen norske virksomheter og utveksles via såkalte "aksesspunkt".

EHF-formatet benyttes av svært mange bedrifter, kommunale og statlige virksomheter og er også tatt i bruk i forbindelse med bankenes eFaktura til privat, eFaktura B2C. 

Mange fakturasystemer støtter EHF "rett ut av boksen", men det er ikke alltid godt nok. IntegrasjonsPartner leverer avanserte integrasjonsløsninger for EHF og gode verktøy for avvikskontroll, kvitteringshåndtering, omsendeing osv. I tillegg støtter våre programvareløsninger for eFaktura B2C også EHF-formatet. 

Vil du vite mer om EHF så kontakt oss! Du kan også lese mer om formatet og aksesspunktløsningen på www.difi.no 

eFaktura B2C - til private mottakeres nettbank

Om din bedrift har repeterende fakturering til private mottakere er bankenes løsninger for eFaktura og AvtaleGiro verd å vurdere. Noen fakturasystemer har egne løsninger for dette og andre ikke. Vi har integrasjonsløsninger for å knytte flere ulike fakturasystemer til bankenes eFaktura- og AvtaleGiro tjeneste.

eSENTRAL eFaktura B2C automatiserer både selve fakturaformidlingen men også hele av- og påmeldingsløpet mellom fakturautsteder og bank!

Motta elektronisk faktura, ordrematch og priskontroll

Ser man på hva som har drevet utbredelsen av EDI, så har det i stor grad vært store bedrifter, ofte kjeder og grossister, som har innført elektroniske fakturamottak. Årsaken er åpenbar, nemlig behovet for kontroll og effektivisering. 

Ønsker du å slippe papirhåndtering og scanning av inngående faktura? Har dere behov for å automatisere og effektivisere fakturakontrollrutinene?

Snakk med oss om mulighetene. Vi har hjulpet både store og mindre bedrifter med å effektivisere slike prosesser.