IntegrasjonsPartner / Løsninger / Integrasjon - Handyman
Integrasjon mellom Handyman og Visma økonomisystemer
I tett samarbeid med ePocket Solutions har vi utviklet en integrasjonsløsning for Handyman, tilpasset både Visma Business og Visma Global. Integrasjonen håndterer overføring av grunndata (kunder, produkter, kostnadsbærere) fra Visma til Handyman, og sørger for en god ordreflyt mellom systemene.
 
Handyman™ er en mobil serviceløsning som gjør det enkelt å håndtere arbeidsstyrken i en servicebedrift. Fra du mottar en arbeidsoppgave frem til fakturering, har du full kontroll over jobber og fremtidige prosjekt. Løsningen håndterer enkeltmannsbedrifter såvel som store konsern.
 
Dersom du benytter Visma Business eller Visma Global som forretningssystem og ønsker å integrere dette med Handyman fra ePocket, så kontakt oss, din Vismaforhandler eller ePocket Solutions.