IntegrasjonsPartner / Løsninger / Integrasjon - lagerhotell
Integrasjon med lagerhotell- /WMS-systemer

"Fokus på kjernevirksomhet" er kanskje et slitt begrep, men vi våger å bruke det i denne sammenheng. Mange bedrifter velger å sette bort både lagerhold og distribusjon til leverandører av logistikktjenester.

Men, man bytter ikke eget forretningssystem av den grunn. Dermed er det behov for effektive integrasjoner for salgsordre, varemottak, varetelling, svinn m.m. Med eSENTRAL etablerer vi en sikker og effektiv integrasjon med ditt forretningssystem.

Interne og eksterne logistikksystemer

3.partslogistikk:

Flere av våre kunder har satt bort alle lager- og distribusjonstjenester til aktører som bland andre Bring Logsitics, Bring Frigoscandia, Collicare, Itella Logsitics, Andersen & Mørck. Mens disse aktørene tar seg av handling og vareflyt leverer vi integrasjonsløsningen mellom aktørenes WMS-system (warehouse management) og våre kunders forretningssystemer.

Interne produksjons- og wms-systemer:

I andre tilfeller er det behov for å håndtere produksjon, lagerstyring, plukk og pakk i et annet system enn forretningssystemet. Vi har også hjulpet en rekke av våre kunder med å automatisere dataflyten i slike sammenhenger.