IntegrasjonsPartner / Løsninger / Mobile bedriftsløsninger
Mobile bedriftsløsninger

Våre mobile forretningsapplikasjoner flytter deler av arbeidsoperasjonen i bedriften fra forretningssystemet og ut på nettbrett eller smarttelefon.

bizClick mobile sales - en løsning for effektivt salgsarbeid og ordreregistrering på messer og ved oppsøkende salgsvirksomhet. 

bizClick logistics - en avansert regelmotor og et planleggingsverktøy for lagersjefen kombinert med en app for lageroperatørene. Løsningen kobles til et hvilket som helst forretningssystem og bidrar til effektivt varemottak, plukk, pakk og lagerkorreksjoner.

Løsningen er tilgjengelig for både Android og iOS
Les mer om produktet her