IntegrasjonsPartner / Produkter / eSENTRAL
eSENTRAL - integrasjonsløsningen

eSENTRAL er en avansert integrasjonsprogramvare for ditt forretningssystem. eSENTRAL kan utveksle data med dine kunder, leverandører eller andre interne eller eksterne datasystemer. eSENTRAL er ofte installert tett på forretingssystemet, men kan også leveres som en integrasjonstjeneste i nettskyen!

Bedrifter møter krav om EDI, etablerer netthandel, kobler seg til portaler eller innfører eFaktura. På den ene siden handler det om å imøtekomme kravene til de store kundene. På den annen side handler det om å effektivisere sin egen drift. eSENTRAL er utviklet spesielt for å løse nettopp slike utfordringer!
 
eSENTRAL benyttes av alt fra småbedrifter med noen få ansatte til store kjeder, handels- og industribedrifter.
Våre kunder benytter forretningssystemer som Visma Business,  Visma Global, Multicase, SAP, Mamut, Microsoft Dynamics NAV, AX m.fl.
 
Programvaren finnes i flere utgaver: STANDARD, PROFESSIONAL, ENTERPRISE og MULTIKLIENT.
eSENTRAL Standard

Har du behov for å sende faktura elektronisk til én eller to store kjeder en gang eller to pr uke? Skal du sende EHF-faktura en gang pr uke, eller lese inn ordre fra en fil en gang om dagen? Eller kanskje du skal importere nye varer og priser i økonomisystemet noen ganger i året?

Da velger du eSENTRAL Standard - enkelt og oversiktlig! 

eSENTRAL Professional
Når data skal flyte hyppig mellom ditt forretningssystem og andre interne og eksterne systemer, er eSENTRAL Professional den rette integrasjonsløsningen. Ved hjelp av tidsstyring, avansert logging, sikkerhetskopiering og varslinger ivaretas en sikker og effektiv meldingsflyt.
 
eSENTRAL Professional benyttes som et integrasjonslag rundt økonomisystemet for å ivareta automatisk dataflyt til/fra webshop, lagerhotell, innkjøpsportaler og kunder/leverandører ved hjelp av EDI.
eSENTRAL Enterprise
eSENTRAL Enterprise er flerfirmautgaven av Professional. Når man har flere juridiske enheter "under samme tak" håndterer eSENTRAL Enterprise ekstern integrasjon og meldingsutveksling for alle enhetene. 

Ved behov for integrasjoner mellom enhetene kan også eSENTRAL Enterprise benyttes dersom ERP-løsningen i seg selv ikke løser alt man ønsker å oppnå.
eSENTRAL Multiklient

Multiklient kan kjøres i kombinnasjon med både Standard, Professional og Enterprise. Der man skal kjøre et sett med integrasjoner mot en rekke ulike databaser, filområder, FTP-kontoer e.l. er Multiklient helt perfekt!

Vi har kjeder som selv administrerer og overvåker dagsoppgjør fra POS til regnskapssystem for noen hundre butikker i en og samme Multiklientløsning. Andre genererer EDI-faktura og prisfiler til hundrevis av bedriftskunder hver eneste dag gjennom løsningen. Det handler om å automatisere på en sikker og oversiktlig måte.